602-57-77-61 biuro@sokeip.pl

Źródła energii

Szwedzkie pompy ciepła

Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej, który ładowany jest latem a rozładowywany zimą. Ziemna energia cieplna czerpana z dolnego źródła przez pompy ciepła kierowana jest do instalacji grzewczej. Zasoby energii cieplnej zgromadzonej w dolnym źródle ciepła nazywane są źródłami Energii Odnawialnej.

Dolne źródło ciepła dostarcza do 80% darmowej energii, którą przekazujemy do budynku (przy zastosowaniu niskotemperaturowego systemu rozprowadzenia ciepła, np. ogrzewanie podłogowe). 20% energii grzewczej wytwarza pompa ciepła czyniąc ten nowoczesny system grzewczy jednym z najtańszych źródeł energii.

Do najczęściej stosowanych dolnych źródeł należy zaliczyć gruntowy  poziomy wymiennik ciepła czyli kolektor poziomy, jest najłatwiejszy i najtańszy w wykonaniu – co jest znaczące dla użytkownika. Jest bezawaryjnym, bezobsługowym i niewyczerpalnym

Równie często stosowany jest wymiennik pionowy wymiennik gruntowy, jego zaletą jest to że na jego wykonanie nie potrzeba dużych ilości działki dla małych pomp ciepła np. do 7Kw wystarczy jeden otwór o głębokości  135 m a dla większych np. 11Kw już 200m. Wykonanie wymiennika pionowego jest bardziej skomplikowane i kosztowniejsze dla inwestora.

Szwedzkie Pompy Ciepła -Kolektor poziomy

poziomyEnergia promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi ,gromadzona jest najintensywniej w gruncie do 1,5 m. Pozyskiwanie zimą tej energii możliwe jest poprzez ułożenie na głębokości 1,2 metra w gruncie wężownicy kol poziomego.    Kolektor wypełniony  jest wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Wadą kolektora poziomego  jest fakt że potrzebuje większej powierzchni działki , zaletą – niższa cena i niezawodność.

Kolektor pionowy

pionowy

Dolne źródło

W przypadku braku miejsca pod kolektor poziomy,   wykonujemy kolektor pionowy, odpowiednie rury z tworzywa sztucznego wprowadzane są do odwiertu o głębokości np. 100 m. W rurach krąży roztwór płynu nie zamarzającego. Podobnie jak kolektor poziomy , kolektor pionowy jest układem zamkniętym. Zaletą  kolektora pionowego jest to że nie potrzebuje dużo miejsca na działce, wadą  -wyższa cena

Pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych

wody_powierzchnioweNa dnie zbiornika rozkłada się kolektor poziomy. Stanowi go rura z tworzywa sztucznego odpowiedniej długości. Wypełniony on jest wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Jeżeli określony zbiornik zamarza zimą nie stanowi to przeszkody do pozyskiwania ciepła.

Pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych

podziemneRozwiązanie stosowane przy dużych obiektach. W tym celu należy odwiercić dwie studnie głębinowe, jedną poborową a drugą zrzutową. Za pomocą pompy głębinowej woda pompowana jest ze studni poborowej do pośredniego wymiennika ciepła, Z wymiennika ciepła woda zatłaczana jest poprzez studnię zrzutową do tej samej warstwy wodonośnej. Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7 – 10 st. C) Warunkiem wykorzystania studni głębinowych jako źródła ciepła jest odpowiednia wydajność studni, jak również skład fizykochemiczny wody.

Pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosferycznego

powietrzePowietrze atmosferyczne jest ogólnodostępnym nośnikiem ciepła. Za pomocą nowoczesnej pompy ciepła IVT AirX  o zmiennej mocy napędowej można odzyskać energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym. Cichobieżny wentylator zasysa powietrze i przetłacza je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zakumulowanej w powietrzu zostaje przekazana poprzez pompę ciepła do systemu grzewczego . Należy pamiętać, iż powietrze o temperaturze poniżej 0 st. C jest również nośnikiem energii cieplnej.

Szwedzkie pompy ciepła

bezpłatna wycena