602-57-77-61 biuro@sokeip.pl

oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe  Oczyszczalnie Ścieków ACTIBLOC®

  Hybrydowe oczyszczalnie ścieków ACTIBLOC® przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne.ACTIBLOC® to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego. Monolityczny zbiornik łączy w sobie dwa procesy oczyszczania ścieków:beztlenowe – realizowane w osadniku i tlenowe – realizowane w bioreaktorze na złożu biologicznym. Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej oczyszczalnie osiągają wysoki stopień redukcji .

ACTIBLOC® firmy jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii nisko obciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

Oczyszczalnie hybrydowe

Oczyszczalnie typu SL-BIO mogą być zamontowane na nie dużej  powierzchni i w każdych warunkach gruntowo-wodnych.Niskie nakłady eksploatacyjne, niskie koszty energii elektrycznej i minimum czynności serwisowych. System hybrydowy typu BIO-DUO łączy w sposób unikalny pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując jednocześnie wady oczyszczalni opartych wyłącznie o technologię osadu czynnego.

oczyszczalnia

  • Oczyszczalnia Bio Uno 4M+
  • Przeznaczona dla czteroosobowej rodziny

photo4_03 Oczyszczalnia Bio Uno 4M+ składa się z następujących elementów:

  • Zbiornika o pojemności 3500 litrów podzielonego na osadnik gnilny (1) oraz złoże biologiczne (4) za pomocą szczelnej przegrody (5). Strefa złoża biologicznego wypełniona jest kształtkami PP, na których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe.
  • Kosza doczyszczającego z filtrem szczelinowym (2),
  • Zintegrowanej skrzynki sterującej zawierającej części elektryczne (3),
  • Pompy mamutowej realizującej funkcję recyrkulacji osadu nadmiernego (6),
  • Dwóch dyfuzorów membranowych rurowych w komorze złoża biologicznego (7),
  • Ostatecznego filtra szczelinowego umieszczonego na wypływie ścieków (8).

                ACTIBLOC 

  • Budowa oczyszczalni:Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych – dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.Osadnik wstępny wyposażony jest w:-  deflektor na wlocie oczyszczalni,-  układ dozowania ścieków za pomocą powietrznego podnośnika cieczy tzw. pompa mamutowa,-  przelew awaryjny,-  dwa włazy rewizyjne.Nieco bardziej rozbudowany jest układ bioreaktora, który zawiera:-  dwa powietrzne podnośniki cieczy (pompy mamutowe) – pierwszy z nich służy do odpompowania oczyszczonego ścieku do odbiornika, drugi do recyrkulacji osadu nadmiernego-  dyfuzor napowietrzający drobnopęcherzykowy,- właz rewizyjny.