602-57-77-61 biuro@sokeip.pl
Odkurzacz centralny

Odkurzacze Centralne

Odkurzacz Centralny Typu Split

Odkurzacz Centralny typu Split wybierany jest przez użytkowników ceniących sobie niezawodność oraz bezobsługową pracę. Urządzenia tego typu znajdują  zastosowanie w domach jednorodzinnych, hotelach i pensjonatach. W jednostkach typu Split , w osobnych obudowach zamontowano silnik i część filtracyjną, odpowiedzialną za separację i magazynowanie zebranego w czasie sprzątania kurzu. Rozdzielona konstrukcja pozwoliła na zastosowanie większego i wydajniejszego separatora cyklicznego oraz wykorzystanie dodatkowego filtra włosów niespotykanych w urządzeniach kompaktowych. Separator cykloniczny  w jednostkach typu Split,  z racji swoich rozmiarów pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumienia powietrza czystego i brudnego co pozwoliło na uzyskanie jeszcze skuteczniejszej filtracji oraz dało gwarancję efektywnego działania separatorów  już od pierwszych obrotów silnika.

Sprzedaż-Montaż-Serwis

Zaprojektujemy instalację do odkurzacza Centralnego dostarczymy materiały  i urządzenia ,wykonamy instalację rurową do odkurzacza , zamontujemy jednostkę centralną odkurzacza oraz uruchomimy zapewnimy serwis.

 Odkurzacz Centralny

Jednostki centralne aeroVac Vacu-Maid  S1570 i S2200

 

 Odkurzacz Centralny

Wszystkie odkurzacze aeroVac zostały wyposażone w opatentowaną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tradycyjnych to­reb foliowych w zbiornikach na kurz, dzięki czemu wyrzucenie zebranych w odkurzaczu śmieci jest łatwe i czyste. Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny posiada skutecz­ność 95% separacji i gwarantuje stałość podciśnienia bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz. Jednostki centralne S1570 i S2200 wyposażo­ne zostały w wydajne silniki elektryczne typu by-pass. Konstrukcja turbiny po­wietrza  szczelnie izoluje część elektryczną silnika od strumienia zasysanego powietrza, które bezpośrednio z turbiny zostaje wtłoczone do przewodu wyde­chowego odkurzacza. Silnik elektryczny chłodzony jest powietrzem z otocze­nia. Powietrze zasysane przez odkurzacz w czasie sprzątania nie bierze udzia­łu w chłodzeniu części elektrycznej silnika. Pozwala to na utrzymanie silnika w czystości i w efekcie uzyskanie imponującej żywotności urządzenia.

Jednostki centralne aeroVac  modele SR
Odkurzacz Centralny aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń .przeznaczonych do domów jednorodzinnych. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmu­chiwanego na zewnątrz domu. Odkurzacz Centralny występuje w typoszeregu siedmiu urządzeń. Zasto­sowanie worka odwróconego jako filtra pozwoliło na montaż gniazda ssawnego w obudowie odkurzacza, przydatnego w ga­rażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Odkurzacz Centralny SR51 i SR55  to dwa największe  modele  mają powięk­szoną średnice obudowy, co zwiększa powierzchnię filtracji worka odwróconego. Jednostki te mają również zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji sil­ników Ametek Lamb daje doskonały kompromis ceny i jakości. Odkurzacze aeroVac współpracują ze wszystkimi rodzajami ze­stawów sprzątania. Można je włączać zdalnie wykorzystując przełącznik w uchwycie węża giętkiego lub wkładając wąż giętki do gniazda ssawnego.Wszystkie mogą być wyposażone w do­datkowy worek papierowy, który pełni rolę dodatkowego filtra oraz zbiornika na kurz. Wszystkie posiadają szczelinę dekompresyjną, która pozwala na magazynowanie zebranego wymagającego ręcznego trzepania czy też czyszczenia kurzu w torbie folio­wej umieszczonej w zbiorniku na kurz.
MODELE CYKLONICZNE SPLIT
odkurzacze2_03W jednostkach centralnych typu Split oddzielono silnik lub silniki od części separatora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz. Pozwoliło to na zaprojektowanie separatora cyklonicznego (DC1200, DC1100) o większych gabarytach i zdecydowanie lepszych właściwościach filtracyjnych. Oddzielenie separatora zanieczyszczeń od silnika pozostawia więcej swobody projektantom i architektom przy projektowaniu położenia jednostki centralnej. W budynku w miejscu dowolnie wybranym można umiejscowić zbiornik na kurz bez obawy o hałas generowany przez silnik. Nie ma też obaw o opory hydrauliczne stawiane przez przewód wydechowy, gdyż bez obsługowy silnik jest niewielki i łatwy w instalacji nawet w pomieszczeniach trudno dostępnych, można więc umiejscowić go tuż przed wyrzutnią powietrza. Rozdzielona konstrukcja jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie dodatkowego filtra włosów, które są elementem wyjątkowo trudnym w separacji.
MODELE CYKLONICZNE KOMPAKTOWE
odkurzacze3_03Są to urządzenia posiadające kompaktową konstrukcje, przeznaczone do stosowania w domach jednorodzinnych. Elementem odpowiedzialnym za filtracje zassanego powietrza jest separator cykloniczny o dużej pojemności. Funkcje dodatkowego zabezpieczenia silnika pełni filtr elektrostatyczny. Zbiornik na śmieci posiada pojemność prawie 24 litrów, co pozwala używać odkurzacz bez obawy o jego przepełnienie w okresie krótszym niż 3 miesiące. Wszystkie odkurzacze aeroVac w wyposażeniu standardowym posiadają opatentowaną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tradycyjnych torebek foliowych w zbiornikach na kurz, co zdecydowanie ułatwia ich opróżnianie. Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny posiada skuteczność 95% separacji i gwarantuje stałość podciśnienia bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.
MODELE AEROVAC SR
odkurzacze4Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych lub dużych rezydencji. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji wykorzystujące działanie worka odwróconego dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu. Jednostki SR dostępne są w typoszeregu sześciu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych a nawet przyszłych użytkowników małych hoteli czy pensjonatów. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego tak potrzebnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Dwa największe odkurzacze posiadają powiększoną średnice obudowy, co skutkuje większą powierzchnią filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki SR55 i SR65 posiadają zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości jednostek centralnych.
VROOM
Vroom to kaseta zasobnika z wężem ssącym przystosowana do montażu w dowolnej instalacji centralnego odkurzania. Najczęstszym miejscem jego montażu jest szafka pod zlewem w kuchni, może on być jednak montowany we wszystkich inten­sywnie użytkowanych pomieszczeniach takich jak kuchnie, ła­zienki, przedpokoje, wiatrołapy garderoby, spiżarnie, garaże itp.Urządzenie świetnie sobie radzi z wszelkimi sypkimi zabrudze­niami takimi jak piasek, rozbite drobne szkło, okruchy chleba, kasza, cukier, mąka, proszek do prania, karma dla zwierząt i inne.

Odkurzacze centralne- Sprzedaż-montaż-serwis

bezpłatna wycena