602-57-77-61 biuro@sokeip.pl

zasada działania Pompy Ciepła

zasada działania pompy ciepła przedstawiona na rysunku graficznym począwszy od dolnego źródła poprzez pompę ciepła aż do górnego źródła czyli do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego

zasada działania

 

 

 

Najlepiej wytłumaczyć działanie pompy ciepła, zaczynając  od  lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia. Na podobnej zasadzie działa pompa ciepła. Przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne. Jedyna różnica między nimi to efekty ich pracy, a co za tym idzie – zastosowanie. Lodówka ma dobrze chłodzić produkty spożywcze, a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia. Pompa ciepła natomiast ma ogrzewać budynek, a efektem ubocznym jej pracy jest chłodzenie tzw. dolnego źródła ciepła. Decydujący jest tutaj transport ciepła. Odbywa się on za pomocą nośnika ciepła, który pobiera ciepło z ziemi, transportuje je do pompy ciepła i dalej do parownika. Parownik ma konstrukcję wymiennika płytowego, w którym między sąsiednimi płytami znajdują się: czynnik roboczy, mający wyjątkowo niską temperaturę wrzenia, oraz nośnik ciepła. Pod wpływem temperatury nośnika ciepła, czynnik roboczy wrze i odparowuje. Dodatkowo sprężarka podwyższa jego ciśnienie, a co za tym idzie temperaturę (do wyznaczonego poziomu ogrzewania). Para oddaje zdobyte ciepło do systemu grzewczego i przechodzi w stan ciekły – skrapla się. Zawór dławiący obniża ciśnienie z powrotem do pierwotnego poziomu i obieg rozpoczyna się na nowo. Ciepło może być znowu pobierane i oddawane do systemu grzewczego.

Widzimy jak łatwo można ogrzewać dom za pomocą pomp ciepła. Pompy ciepła typu glikol-woda Pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Wymiennik poziomy umieszczony jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra. Wymiennik pionowy umieszczany jest na dużej głębokości np. 130 m, w wykopanym  wcześniej otworze. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Przepływając przez wymiennik, nośnik ciepła podgrzewa się, pobierając z gruntu energię cieplną, którą to dalej pompa ciepła przekazuje do instalacji grzewczej budynku. Pompy ciepła typu powietrze-woda W przypadku pomp ciepła Logatherm WPL AR, dolnym źródłem ciepła (a jednocześnie nośnikiem ciepła) jest po prostu powietrze. Wentylator przetłacza je przez parownik, w którym część energii cieplnej powietrza przejmowana jest i przekazywana do systemu grzewczego budynku i podgrzewania ciepłej wody. Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej Pompy ciepła Logatherm WPT efektywnie wykorzystują darmową energię z powietrza do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenia mogą współpracować z innymi systemami grzewczymi. Oprócz tego, mają dodatkową zaletę – mogą zapewnić przyjemny chłód w upalne

Szwedzkie Pompy Ciepła- Sprzedaż montaż serwis

bezpłatna wycena