602-57-77-61 oferta@sokeip.pl

zasada działania Pompy Ciepła

Zasada działania pompy ciepła -aby prosto wytłumaczyć działanie pompy ciepła, najlepiej zacząć od kuchni, a dokładniej lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia. Na podobnej zasadzie działa pompa ciepła.

Przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne. Jedyna różnica między nimi to efekty ich pracy, a co za tym idzie – zastosowanie. Lodówka ma dobrze chłodzić produkty spożywcze, a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia. Pompa ciepła natomiast ma ogrzewać budynek, a efektem ubocznym jej pracy jest chłodzenie tzw. dolnego źródła ciepła.Decydujący jest tutaj transport ciepła.

Odbywa się on za pomocą nośnika ciepła, który pobiera ciepło z ziemi, transportuje je do pompy ciepła i dalej do parownika. Parownik ma konstrukcję wymiennika płytowego, w którym między sąsiednimi płytami znajdują się: czynnik roboczy, mający wyjątkowo niską temperaturę wrzenia, oraz nośnik ciepła. Pod wpływem temperatury nośnika ciepła, czynnik roboczy wrze i odparowuje. Dodatkowo sprężarka podwyższa jego ciśnienie, a co za tym idzie temperaturę (do wyznaczonego poziomu ogrzewania). Para oddaje zdobyte ciepło do systemu grzewczego i przechodzi w stan ciekły – skrapla się. Zawór dławiący obniża ciśnienie z powrotem do pierwotnego poziomu i obieg rozpoczyna się na nowo. Ciepło może być znowu pobierane i oddawane do systemu grzewczego.Oto cała tajemnica .

Pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy.

Wymiennik poziomy umieszczony jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra. Wymiennik pionowy umieszczany jest na dużej głębokości np. 100m, w wydrążonym wcześniej otworze. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Przepływając przez wymiennik, nośnik ciepła podgrzewa się, pobierając z gruntu energię cieplną, którą to dalej pompa ciepła przekazuje do instalacji grzewczej budynku.

Szwedzkie Pompy Ciepła- Sprzedaż montaż serwis

bezpłatna wycena